Groepspraktijk Opstal

Meir 12 - 9255 Buggenhout

Get Adobe Flash player
 • Om de kwaliteit van de zorg van onze huidige patiënten te blijven garanderen, voeren we een tijdelijke patiëntenstop in.

 

 • Als je symptomen hebt die kunnen wijzen op COVID, surf dan naar de website www.mijngezondheid.be.
  Klik daar op ‘self assessment testing – SAT’.
  Via deze testing wordt ingeschat of een test zinvol is en desgevallend krijgt u een code.

  Indien u een code hebt en een afspraak wenst voor een test, klik dan op ‘afspraak maken voor een test met een code’. Via postcode 9200, kan u in het triagecentrum De Kroon in Dendermonde terecht. Via de website kan u ook een quarantaine-attest bekomen voor 2 dagen (dag van de test + wachten op het resultaat).

  Indien in het advies aangeraden wordt met de huisarts contact te nemen, vult u dit webformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op (niet tijdens het weekend).

 

 • Na een hoogrisicocontact kan je terecht op het nummer van contacttracing:   02/214.19.19

 

 • Ben je 50+?
  Haal dan je griepspuit zonder voorschrift bij de apotheek.
  Maak een afspraak op zaterdag 23/10 of op 13/11 voor een gratis consult. 

 

 


Wat is het GMD en GMD+?

GMD

In uw Globaal Medisch Dossier (GMD) verzamelt uw huisarts al uw belangrijke medische gegevens (chronische ziekten, labouitslagen, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers).

Tussen 45 en 75 jaar hebben patiënten ook recht op een GMD+. Dit is een preventiemodule waarbij uw huisarts een keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overloopt welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

Het GMD en het GMD+ is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Gelieve hiervoor een klever van de mutualiteit mee te brengen.

 

 Wat zijn de voordelen?

 • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden. Dit dossier zorgt ervoor dat alle artsen van de groepspraktijk een totaalbeeld hebben van uw gezondheidstoestand.
 • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden.
 • De uitwisseling van gegevens met andere hulpverleners (ziekenhuis) gebeurt vlotter.
 • U krijgt een verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds als u een arts raadpleegt van de praktijk waar uw GMD afgesloten is.
 • Bij verhuis of wijziging van huisarts kan uw dossier zonder moeite doorgegeven worden aan uw nieuwe huisarts.

 

Afspraken

 

Maak afspraak

(niet voor nieuwe patiënten)

 

Adres

Groepspraktijk Opstal
Meir 12
9255 Buggenhout

Contact

Secretariaat:

08:00 - 11:00

16:00 - 19:00

 

Tel: 052/35.88.40