Groepspraktijk Opstal

Meir 12 - 9255 Buggenhout

Get Adobe Flash player


Wat is het GMD en GMD+?

GMD

In uw Globaal Medisch Dossier (GMD) verzamelt uw huisarts al uw belangrijke medische gegevens (chronische ziekten, labouitslagen, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers).

Tussen 45 en 75 jaar hebben patiënten ook recht op een GMD+. Dit is een preventiemodule waarbij uw huisarts een keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overloopt welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

Het GMD en het GMD+ is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Gelieve hiervoor een klever van de mutualiteit mee te brengen.

 

 Wat zijn de voordelen?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden. Dit dossier zorgt ervoor dat alle artsen van de groepspraktijk een totaalbeeld hebben van uw gezondheidstoestand.
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden.
  • De uitwisseling van gegevens met andere hulpverleners (ziekenhuis) gebeurt vlotter.
  • U krijgt een verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds als u een arts raadpleegt van de praktijk waar uw GMD afgesloten is.
  • Bij verhuis of wijziging van huisarts kan uw dossier zonder moeite doorgegeven worden aan uw nieuwe huisarts.

 

Afspraken

Adres

Groepspraktijk Opstal
Meir 12
9255 Buggenhout

Contact

Secretariaat:

08:00 - 11:00

16:00 - 19:00

 

Tel: 052/35.88.40